onsdag den 5. juni 2013

Nyt fra hønsehuset

Tja, må jo nok sige at min tid går mere op i høns end i ler. Men sådan er det jo, når man får nyt "legetøj"?

I must admit that I spend more time on chickens then on clay lately. But isn't that how it goes, when one gets new "toys"?

De fem "damer" har indtaget skolegården og halvdelen af haven og står hver morgen ivrigt og venter på at blive lukket ud. Flittigt hjælper de med at holde ukrudtet nede og spise resterne fra gårsdagens middag. Til gengæld for jeg 4-5 æg hver dag, så vi er mere end selvforsynende. Både mor, svigerfar og nabo får æg hver uge. 

The 5 "Ladies" have tanken over the schoolyard and half of the garden and every morning they are standing ready, eager to get out. Diligently they help keeping the weeds down and eating the leftovers from yesterdays meal. In return I get 4-5 fresh eggs every day, so we are more then self-sufficient. Both my mother, father-in-law and neighbours get eggs every week.

Damerne render frit hele dagen og finder selv hønsehuset, når solen går ned. Så kigger vi ud til dem og giver lidt godnatmad i løbegården og lukker af for natten. Som regel finder de selv ind i huset og går til ro på pindene som artige høner, men der er lige et par, der mener, at de skal sove udendørs på pinden i løbegården. Det er vi ikke helt enige om.

The Ladies roam free all day and find their way to the coop at sunset. We go out and give then a little nightsnack before "bedtime" and close up for the night. Usually they find their way into the henhouse and go to sleep on the roosts like well-behaved chickens do, but there are a pair, who think, they should sleep on the outside roost. We don't agree about that.

At holde hønsehuset rent tager ikke mange minutter. Løbegården har et bundlag af jord og sand, så prutter og overskydende grønt kan nemt rives sammen og kommer på komposten.
Indeni hønsehuset er der ligeledes sand på gulvet og træspåner under pindene. Det suger prutterne og disse kan nemt sorteres fra med skovlen fra kattebakken. Så alt i alt 5 minutters arbejde. 
Jeg har foret rederne med en blanding af træspåner, tørret græs fra plæneklipperen og halm. Dertil et drys af tørret lavendel og rosmarin, som begge virker afskrækkende på utøj. Det giver i hvert fald er herlig duft som jeg kan lide og hønsene ikke har noget imod.

To keep the coop clean is easy. The outside is covered with dirt and sand, so it's easy to rake droppings and leftovers together and in the compost with that.
Inside the floor is also covered in sand and under the roosts are additional wood shavings to soak up any loose droppings. Easy to remove with the shovel from the cats litterbox. 5 minutes work at most.
In the nests I've put a mix of Wood shavings, dried grass from the lawnmover and hay. I've added a handfull dried rosemary and lavender, both should be bug repellents. In any way it gives a wonderful smell that I like and the hens don't mind.

Selvom damerne render frit, går de på reden og ligger æggene. Dygtige!

Even thoug the Ladies roam free, they go to the nests to lay their eggs, clever girls!

Nu har jeg i går hjembragt 5 små hanekyllinger kun 3 uger gamle, men store nok til at futte rundt på egen hånd. 
De bor nu ude i et hønsevoliere for sig selv, hvor 'gammeltanterne' kan rende rundt og kigge ind til dem, uden at kunne komme til dem. For moderfølelser er der ingen af!
Planen er at hanekyllingerne skal have lov til at vokse sig store og slagtes, inden de bliver gamle nok til at sloges om damerne. 

Yesterday i brought home 5 little roosters, only 3 weeks old, but big enough to roam around on their own.
They live in a small enclosure outside on the grass, so that the 'old aunts' can see them, but can't get to them. Believe me, there's no motherly love there!
The plan is to grow them big and slaughter them before they get old enough to start fighting over the ladies.

Jeg tror, de har 4 gode måneder foran sig, hvor de kan få lov at være kylling på lige fod med vore damer. Indtil de er store nok til at kunne klare sig overfor damerne, må jeg holde dem for sig selv. Men planen er at de skal rende sammen.
For nu kommer de ind på køkkengulvet i transportkassen om natten. Når de bliver for store til det, skal de i hønsehuset sammen med tanterne.

I think, they have 4 good month ahead of them, where they can be chickens like our Ladies. Until they are big enough to stand up to the Ladies, I have to keep them separate. But they will be put together and roam together.
For now I bring them into the kitchen every evening. They sleep in a transportbox on the kitchenfloor. When they get to big for that, they go out in the coop to the aunts.

Jeg skal have drejet nogle vandskåle til hønsene, som kan stå rundt om i haven. Lige nu drikker de gladeligt af kattens vandtrug, hvilket han bestemt ikke er tilfreds med. 
Jeg vil også lave nogle blomsterkasser til at have foran hønsegården. I dem skal der plantes rosmarin og lavendel.
Så mange planer, men indtil videre sidder jeg som en anden hønemor og nyder alle mine høns i haven.

I have to throw some waterbowls for the chickens to have in the garden. For now they drink from the cats Bowl, which he sertainly doesn't like!
I also want to make some flowerboxes to put in front of the coop, having rosemary and lavender for me to use in the coop.

So many plans, but for now I just sit in the garden watching all my birds roam free.1 kommentar: