onsdag den 3. juli 2013

Totally spooky

Har forsøgt mig med tre figur-flasker....

Have tried to make 3 figure- bottles...


Startede med at dreje en rund flaske og gav den lidt facon inden den blev sat til 'hærdning'. Dagen efter var flasken hærdet nok til at jeg kunne modellere videre.

I started by throwing a round bottle and pressed it a bit into shape before it was put to 'harden' overnight. Today it was firm enough to be worked on.


For at fremhæve detaljerne fik disse en vask med jernoxyd. Nu skal de blot tørre, slibes let og forglødes. Jeg valgte rød jernoxyd, da jeg bedre kan lide den afdæmpede farve, den røde oxyd giver. Sort jernoxyd er meget bastant og kan godt blive for voldsom.

To enhance the details it got an iron oxide wash. Now it just has to dry, get a light sanding og into the bisque. I choose red iron oxide, because I like the more subtile color that red oxide gives. Black iron oxide is very massive and can get to be too much.

Kan næsten ikke vente med at se det færdige resultat. - og der er flere flasker på vej.

I almost can't wait to see the finished result. - and there are more bottles to come.

1 kommentar: