onsdag den 10. maj 2023

Eksperimenter

 Som jeg skrev i et tidligere indlæg, har jeg været ude ved vandet og samle lidt "jord".

Fredericia, som er min hjemby, er jo omkranset af vand på 2 sider og jeg har fra barnsben brugt meget tid ved vandet. Jeg nyder en frisk tur langs stranden, - det givet ny energi og ro i sindet.


På billedet er det jernholdigt sand fra Røjle Klint. Klinten bliver eroderet af havet og ny jord og ler kommer frem efter hvert blæsevejr.

Dette jernholdige sand måtte jeg prøve at have med i en brænding for at se, hvordan det eventuelt påvirker farven på glasurerne og om kvartsen i sandet smelter ud eller hvad der sker.


Her er sandet kommet på en af globerne, - lidt modigt gjort, da jeg jo ikke ved om glasuren kommer til at løbe mere pga. sandet. På billedet er ler´en rå, dvs. endnu ikke brændt første gang.

Ved den første brænding, som kaldes "forglødning" (950 grader), skete der ikke nogen ændring. Sandet lignede sig selv, hvilket jeg også havde regnet med.


Her er det færdige resultat, efter glasurbrænding til 1235 grader. Sandet er smeltet/boblet op og har blandet sig med glasuren på en interessant måde. Umiddelbart har det ikke fået glasuren til at løbe mere, end den plejer.

Jeg kan godt lide den spændende tekstur, sandet har lavet og jeg har planer om at bruge denne effekt på nogle kommende skulpturer.

Ved næste stentøjsbrænding(1235 grader) vil jeg prøve at se, hvad der sker med sandet, hvis det kommer alene i en lille skål og udsættes for den høje varme. Vil det mon smelte? - eller vil det forblive uforandret? - Det bliver spændende.

torsdag den 20. april 2023

Julegave

Fandt dette indlæg i min kladde - det er fra julen 2021...

Found this post in my folder, - from christmas 2021.


 Hej... Længe siden, - alt for længe... 


Ville bare dele en lille historie, her op til jul.


Var på krammer marked med min mor og min forholdsvis nye kæreste.

Vi kiggede rundt på de forskellige stande, - nyt, gammelt, kram og lopper. 

Så står kæresten, til min gru,  pludselig og kigger på små basun-engle statuetter, - arg arg!

Så uden at tænke videre over det, siger jeg:" Det gør du bare ikke!"

Hvortil han kigger tålmodigt på mig og svarer:" Til min datters gravsted"

- nøj, hvor blev jeg lille og kunne have kravlet i et mussehul... Puh, jeg følte mig som en følelseskold skid lige der.


Derfor har jeg, for at rode bod på min bommert lavet denne statuette til ham.Hello... Long time ago, - way too long...Just wanted to share a little story, here in the lead up to Christmas.Was at the flea market with my mother and my relatively new boyfriend.

We looked around at the different stands, - new, old, vintage and fleas.

Then the boyfriend, to my horror, suddenly was looking at trumpet angel statuettes, - oh nooo!

So without thinking about it any further, I say, "You just don't!"

To which he looks at me patiently and replies: "To my daughter's grave"

- well, how small I was feeling and could have crawled into a mouse hole... Whew, I felt like an emotionless piece of sh** right there.Therefore, to make up for my blunder, I have made this statuette for him


 Så er det da vist på høje tid med et nyt indlæg. - About time for a new post.


Efter en længere pause, hvor det ikke er blevet til noget kreativt, har jeg fundet energien og er kommet igang igen og håber at kunne holde dampen oppe.

After a long period with no creative things happening, I finally got energy to start up again and hope to keep the steam up.
Jeg har arbejdet intensivt i en 5 uger på at få nok store og små emner til at fylde min ovn, da energipriserne jo er vanvittige og jeg ikke bare vil starte ovnen op for ingenting. Prisen for at brænde en ovnfuld er steget til det 4 dobbelte.

I`ve been working hard the last 5 weeks to get pieces enough to fill the kiln, because the price of energy has exploded, so I don´t start a firering for nothing. The cost hast doubled by 4 for electricity.


 


I ovnen lige nu er lidt experimenter med glas, transfer, jernflager og jernsand samlet i naturen. Jeg venter nemlig på at en stentøjsbrænding til 1230 grader køler, - åh, den ventetid.

In the kiln right now are som experiments with glass, transfers, ironflakes and ironsand collected in nature. I´m waiting for a stonewarefirering 1230 degrees celcius to cool, - arg, the suspence is always killing me.Så nu må jeg hellere smutte ud i den virkelige verden og rende lidt ærinder, så går tiden mens ovnen køler.

Og så når jeg kommer hjem, er ovnen klar til at afsløre, om det er succes eller katastrofe, der venter. Jeg har en del krystalglasur i ovnen, der gerne vil løbe og smelte emnerne fast til ovnpladen. Så håber alt er gået godt. - Så kryds fingre for mig.


So now I´d better venture into the real world a do some chores, then the times passes while the kiln is cooling.

And when I return home, the kiln is ready and cooled, to show me success or catastrophe. I`ve got a fair amount of crystal glazes in the kiln, and they like to run and drip, melting the pieces stuck to the kilnshelfes. Hope all is well and please cross your fingers for me...søndag den 27. maj 2018

Vand i haven

Endelig lykkedes det og av min ryg. Men nu har jeg endelig fået vand i haven. Mit eget lille vand pjaske paradis.

Finally, it happened and ouch my back. But now I have finally got water in the garden. My own little water-puddle paradise.Mit eget lille frø paradis med åkander og solcellepumper. Vi mangler stadig at få plantet bevoksningen i vandkanten ordentligt og vandet er kun 4-5 uger gammelt, så der er nok vel meget næring i vandet. Men myggelarver og dafnier er flyttet ind.

My very own frog paradise with waterlillies and solar cells pumps. We still need to plant the vegetation at the water's edge in more soil and the water is only 4-5 weeks old, so there is probably too much nutrition in the water. But mosquito larvae and daphnia have moved in.Og mit første forsøg på en vandkunst er installeret og godkendt. Vandet risler stille ud under sneglen i toppen og det flade stykke ved siden af passer perfekt som badekar for grå-og skovspurve, som lystigt plasker og holder store badedag, - åh fryd!

And my first attempt at a water art is installed and approved. The water rises silently under the snail at the top, and the flat piece next to fits perfectly as a bathtub for gray and treesparrows, who pleasantly splashes around and holds a big bathing day - oh joy!

torsdag den 24. maj 2018

Sommer i Maj

Hvor har vejret bare været vidunderligt de sidste mange dage. Strålende sol, varme og solbrændt hud, lækkert. Og haven har vi styr på, - aldrig har vi været så godt med.

The weather has been eminent the last many days. Sunny bright sky, heat og sunkissed skin, nice. And for the first time we´ve got a grip on the garden this early.


Alt spirer og gror, men lidt regnbyger om natten ville gøre stor gavn, da vi nærmer os tørke tilstande.

Everything germinates and grows, but a few rainshowers at night would be more than welcome as we are approaching drought.


Og drivhuset er en fryd, hvis bare den frække mosegris holder sig væk.

And the greenhouse is a delight if only the naughty water vole stays away.Da al jord er taget i brug har jeg måtte bygge til og lave to højbede i skolegården. Nu skal de plantes til med mine forspirede squash, græskar og sommerblomster. For at hjælpe på fugtbalancen placerer jeg to Ollas i hver bed. 

Because al soil is spoken for, i´d had to build extra soilpatches in the schoolyard. Now I´m ready to plant zucchini, pumpkin and summerflowers, al germinated in the greenhouse. To help keep the soil moist I´ve put two Ollas in each patch.


To bede, klar til arbejde, jorden er lige dele fra urtebed, hønsegård og ny sphagnum - two patches, ready for work, the soil is equal parts from the herbgarden, from the chickencoop and new sphagnum

Ollas af blåler, færdigbrændt uden glasur så skærven er porøs, så vandet siver stille ud til planternes rødder, - Ollas made of lowfire clay, fired to finished temp. no glaze, so that the shard is porrus and water slowly can seep through.
Ollas graves ned så halsen stikker lidt op over jordoverfladen, - the Ollas buries so that the neck protrudes slightly above the ground surface


Bare fyld med vand og låg på, - just fill with water and place the lid.


Færdige bede, - finished.
søndag den 5. november 2017

Kan du huske mig? - Remember me?


Jaws 2 installeret og ibrugtaget henne i mændenes autohule..... Fungerer perfekt, men hvis der kommer en Jaws 3, skal der have vandskyl...

Installed and put into use in the men's auto cave ..... Works perfectly, but if there is a Jaws 3, it must have water flush...
For nu må mændene bare fodre den med pissoir-bonbons og skylle med vandkanden :-)

For now, the men just feed it with urinal-bonbons and rinse with water jug :-)


Det nærmer sig hastigt den tid på året..... - It is approaching the time of year .....

Så jeg brugte en fridag i skoven..... Jeg elsker skoven om efteråret, - det er ren magi.

So I spent a day off in the woods ..... I love the forest in the fall, - it's pure magic.


Se denne skønhed, er den ikke bare helt fantastisk.

See this beauty, it is not just absolutely fantastic. Og der var flere.... Så smukke....

And there were more.... So handsome...

Denne blev ristet på panden og spist med stor velbehag. Jeg fandt en ny jagtmark for rørhatte og blodchampignon...

This went on the stove and was eaten with great delight. I found a new hunting ground for boletus and great wood mushroom.


Og så lige en frækkert til sidst.... Den kan man dårlig undgå, - lugten afslører den :-)

And a naughty one to finish..... Can not be overlooked, - just follow the smell :-)

Jeg kommer ikke på julemarked i år, - det når jeg ikke. Så jeg satser på et kreativ marked i slut Januar istedet.

Nu er jeg vildt inspireret til at lave alfehuse, svampe, snefnug og forårsblomster....

I´m not attending any christmasfairs this year, I´m behind. So instead I aim for a creative fair end January instead.

I´m so inspired to make fairyhouses, mushrooms, snowflake and springbuds...